Platform

DiVitaal ontwerpt voor iedere opdrachtgever een uniek platform, in de eigen ‘look & feel’. De geselecteerde regionale of landelijke leveranciers en de inhoud van de trainingen worden op dit platform achter zogenaamde ‘tegels’ geplaatst. Door op zo’n tegel te klikken heeft de medewerker de mogelijkheid om een specifieke training te kiezen die is afgestemd op zijn of haar individuele behoefte. Deze afstemming is op basis van de resultaten van een gevalideerde (arbo-)vragenlijst. Om deel te kunnen nemen aan het DiVitaal-programma hebben de medewerkers deze vragenlijst ingevuld. Iedere deelnemer krijgt hiermee inzicht in de eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Medewerkers kiezen vervolgens op welk terrein zij zich willen versterken. Dat kan onder meer zijn op het fysieke, mentale of voedingsvlak.