Programmaregisseurs

De ‘programmaregisseurs’ van DiVitaal smeden het Arbo, vitaliteits- én inzetbaarheidsbeleid tot één geheel. Gezondheidsthema’s komen samen in een totaalprogramma. Via ons digitale platform kan men deelnemen aan specifiek voor hem of haar geselecteerde activiteiten. Iedere medewerker kan zelf regie voeren over de eigen belastbaarheid, in relatie tot werk én privé. DiVitaal beschikt over een zeer uitgebreid netwerk van professionele leveranciers van allerlei gezondheid bevorderende activiteiten. Onze regisseurs helpen met de selectie van de lokale of landelijke providers, met juiste producten en diensten, om de individuele en de groepsprogramma’s invulling te geven. We gaan voor het beste!

  • Medewerkers zien het belang van een gezonde leefstijl en veilig & gezond werken,
  • leren hun gezondheid en inzetbaarheid zelf te bewaken,
  • nemen de verantwoordelijkheid over hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid en
  • raken geïnspireerd om er aan te werken!