Arbo én vitaliteit

Op basis van onze ruim 25 jaren ervaring in de arbodienstverlening, gekoppeld aan kennis op het terrein van de individuele belastbaarheid gaat DiVitaal voor u aan de slag. Alle activiteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden en individuele gezondheid en vitaliteit worden met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Zo koppelen we resultaten van gevalideerde arbo-vragenlijsten aan specifieke gerelateerde gezondheid bevorderende trainingen en workshops. Gezondheidsthema’s komen samen in een totaalprogramma.

We hebben ervaren dat mensen het beste uit zichzelf halen wanneer zij de kans krijgen ‘eigen regie’ te voeren over de eigen gezondheid, inzetbaarheid en vitaliteit. Als stip op de horizon zien wij dan ook graag dat iedere medewerker gemotiveerd en in staat is om zijn eigen fysieke en mentale vitaliteit te managen. Kortom, fysiek en mentaal in balans te zijn en te blijven. Medewerkers kiezen binnen het DiVitaal-programma dan ook liefst zelf op welk terrein zij zich willen versterken. Uiteraard selecteren we, voor de start van het DiVitaal-programma, samen met onze opdrachtgevers de leveranciers en trainingen en workshops die aan de medewerkers worden aangeboden.  DiVitaal beschikt over een zeer uitgebreid netwerk van professionele leveranciers van allerlei gezondheid bevorderende activiteiten. De DiVitaal programmaregisseurs helpen met de selectie van de lokale of landelijke providers, met juiste producten en diensten, om de individuele en de groepsprogramma’s invulling te geven.

Tevreden medewerkers, een optimale inzetbaarheid en een laag verzuim is ons doel.

We gaan voor het beste!