Arbo én vitaliteit

Op basis van onze ruim 25 jaren ervaring in de arbodienstverlening, gekoppeld aan kennis op het terrein van de individuele belastbaarheid gaat DiVitaal voor u aan de slag. Alle activiteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden en individuele gezondheid en vitaliteit worden met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Zo koppelen we resultaten van gevalideerde arbo-vragenlijsten aan specifieke gerelateerde gezondheid bevorderende trainingen en workshops.

Het vragenlijst-onderzoek, eventueel aangevuld met functiegericht medisch onderzoek, voldoet volledig aan de PMO-verplichting conform de Arbowet.

Het DiVitaal programma is meer dan dat! Gezondheidsthema’s komen samen in een totaalprogramma. Naast het uitvoeren van het PMO wordt meteen ook de gerichte opvolging georganiseerd! We ervaren dat mensen het beste uit zichzelf halen wanneer zij de kans krijgen ‘eigen regie’ te voeren. Dat geldt zeker ook wanneer het gaat om de zorg voor de eigen gezondheid, inzetbaarheid en vitaliteit. Als stip op de horizon zien wij dan ook dat iedere medewerker in staat is én vooral ook gemotiveerd is om zijn eigen fysieke en mentale vitaliteit te managen. Medewerkers kiezen binnen het DiVitaal-programma dan ook zo veel mogelijk zelf op welk terrein zij zich willen versterken. Uiteraard bepalen we samen met onze opdrachtgevers, voordat we van start gaan met het DiVitaal-programma, de inhoud van de trainingen en de workshops én we selecteren de beste leveranciers. DiVitaal beschikt over een zeer uitgebreid netwerk van professionele lokale en landelijke leveranciers van allerlei gezondheid bevorderende activiteiten. De DiVitaal programmaregisseurs geven samen met de verantwoordelijken en enkele ambassadeurs uit de organisatie invulling aan de individuele en de groepsprogramma’s.

Tevreden medewerkers, een optimale inzetbaarheid en een laag verzuim is ons gezamenlijke doel.

We gaan voor het beste!