DiVitaal gaat voor toegewijde en beter presterende medewerkers. Ondersteuning op topsportniveau maakt dit mogelijk. Wij ontwerpen een op uw organisatie toegespitst vooruitstrevend vitaliteitsprogramma. Ons ‘intelligente’ digitale platform ondersteunt uw medewerkers bij het maken van de juiste keuzes om de eigen vitaliteit te verbeteren en het werkplezier te vergroten. Valt er toch iemand uit, dan zorgen we voor effectieve verzuimbegeleiding en de snelst mogelijke reïntegratie, volledig conform de Arbowet. We werken daarbij graag samen met de beste Arbodiensten en andere dienstverleners. Preventie en verzuimbegeleiding via één loket!

Van goed naar beter

Medewerkers nemen het heft in eigen hand en gaan aan de slag. Om tijdens het werk de concentratie langer vast te kunnen houden, om prettiger met de collega’s samen te werken of om de overtollige kilo’s eraf te sporten. Vrijwel iedereen heeft wel een wens om zich op enig terrein te verbeteren. De begeleiding vindt plaats door de beste professionals. Ons intelligente digitale platform helpt de deelnemers op weg.

Lees meer over het platform

Signaleren en acteren

Wanneer medewerkers niet lekker in hun vel zitten, dan is het zaak dit in een vroeg stadium te signaleren. Korte vragenlijstjes en slimme algoritmes maken het probleem zichtbaar. Meteen ook worden de verbetermogelijkheden aangereikt. Iedere medewerker ontvangt een persoonlijk advies met de voor hem of haar geschiktste interventie om eventuele belemmeringen uit de weg te nemen of de weerbaarheid te vergroten. De activiteiten worden begeleid door door de specialisten uit het netwerk van DiVitaal, maar het kunnen natuurlijk ook de reeds aan uw organisatie verbonden deskundigen zijn.

Lees meer over het vitaliteits­programma

Snel weer aan de slag

We doen ons uiterste best om uitval te voorkomen. Maar indien een medewerker zich toch ziekmeldt, dan organiseren we de best mogelijke begeleiding. We werken samen met de beste Arbodiensten, bedrijfsartsen en andere deskundigen om uw medewerkers zo snel mogelijk, en vooral ook duurzaam, te reïntegreren. Bij de verzuimbegeleiding en de opslag van de persoonlijke en medische dossiers en de communicatie met de uitvoeringsinstantie maken we gebruik van een state-of-the-art verzuimregistratiesysteem.

Lees meer over de verzuim­begeleiding

Er mag nooit meer iemand uitvallen met een reden die we hadden kunnen voorkomen!

Nico Rienks – oprichter Rienks Arbodienst (1992) en DiVitaal (2018)

Onze menukaart

  • Een digitaal platform op maat, in de ‘look and feel’ van uw organisatie.
  • Het platform biedt werkgever, werknemer en het begeleidingsteam een compleet overzicht van alle beschikbare trainingen en interventies.
  • Werkgevers kunnen het platform eenvoudig zelf inrichten.
  • Het platform signaleert voor iedere deelnemer de verbeterpunten en het adviseert direct de individuele verbeteracties.
  • Het platform bevat een compleet Periodiek Medisch vragenlijst-Onderzoek (PMO), waaraan de aanvullende fysieke Health Checks kunnen worden toegevoegd.
  • Verzuimbegeleiding geschiedt door middel van zogenoemde maatwerkconstructies.
  • DiVitaal selecteert desgewenst de beste Arbodiensten en de beste deskundigen ter ondersteuning van het Arbo- en Gezondheidsbeleid.
  • Ons verzuimregistratiesysteem is volledig ingericht met protocollen, volledig conform Arbowet- en regelgeving.

DiVitaal gaat voor het beste!

Medewerker voert zelf regie

Het DiVitaal platform is speciaal ontworpen voor het gebruik door de medewerkers zelf. Dat maakt het uniek. Door slimme algoritmes te gebruiken, brengen we vooral die activiteit bij iedere deelnemer onder de aandacht die hem of haar de meeste gezondheidswinst biedt en waaraan ze het meeste plezier gaan beleven. Iedere medewerker gaat gemotiveerd aan de slag met zijn eigen inzetbaarheid!

Gezondheid, preventie en verzuim

Een goede gezondheid geeft een betere weerbaarheid tegen ziekte en en verzuim. Uiteraard kunnen er toch nog altijd medewerkers ziek worden en uitvallen. Maar wat we samen graag willen bereiken is dat er nooit meer iemand verzuimt met een reden die we hadden kunnen voorkomen.

Providerboog met de beste leveranciers

Om uw medewerkers optimaal te begeleiden selecteren wij voor uw organisatie de geschiktste leveranciers. DiVitaal heeft overeenkomsten met veel landelijke en lokale leveranciers van gezondheid bevorderende activiteiten op allerlei terreinen. Ook maken we graag gebruik van partijen binnen het bestaande netwerk van uw organisatie. We streven er simpelweg naar de beste trainers en begeleiders op te nemen in uw providerboog.

Signaleren en verbeteren

Met gebruik van het platform beoordeelt de medewerker zijn of haar eigen vitaliteit. Ook de effecten ten gevolge van het dagelijks werk en de eventuele consequenties voor de arbeidsgeschiktheid komen aan de orde. De medewerker kan zich aanmelden voor deelname aan doelgerichte trainingen of activiteiten om zijn of haar gezondheid en inzetbaarheid verbeteren.

Eén loket, één contract, één factuur

Onze servicedesk is hét loket van waaruit wij uw arbeidsomstandigheden- en gezondheidsbeleid ondersteunen. Eén loket, met één e-mailadres en bereikbaar via één telefoonnummer. Het gehele pakket aan dienstverlening wordt vastgelegd in één overeenkomst ‘Arbo- en Gezondheidsdiensten’. U voldoet hiermee volledig aan de verplichtingen van de Arbowet.

Maatwerk

Ons DiVitaal platform met de ‘standaard’ inrichting biedt voor elk wat wils op de verschillende terreinen van gezondheid en vitaliteit. Indien u een volledig op maat ingericht platform wenst, in de eigen ‘look and feel’, met eigen activiteiten weergegeven op de ’tegels’, dan staan onze programmaregisseurs en functioneel IT-beheerders klaar om dat voor u te ontwerpen en in te richten.