Verzuimbegeleiding

Op basis van onze al bijna 30 jaren ervaring in de Arbodienstverlening, gekoppeld aan kennis op het terrein van de individuele belastbaarheid gaat DiVitaal voor u aan de slag. Alle activiteiten op het terrein van arbeidsomstandigheden en individuele gezondheid en vitaliteit worden met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Zo koppelen we resultaten van gevalideerde arbo-vragenlijsten aan specifieke gerelateerde gezondheid bevorderende trainingen en workshops. Het vragenlijst-onderzoek, eventueel aangevuld met functiegericht medisch onderzoek, voldoet volledig aan de PMO-verplichting conform de Arbowet. Kortom, we doen ons uiterste best om uitval te voorkomen. We gaan er zelfs voor dat er nooit meer een medewerker uitvalt met een reden die we hadden kunnen voorkomen. Dit vraagt om duidelijke spelregels: heldere afspraken tussen werkgever, leidinggevenden, medewerkers de begeleiders. En het vereist ambitie!

Toch komt het voor dat een medewerker ziek wordt. Ook dan verdient hij of zij de best mogelijke begeleiding. We werken samen met de beste Arbodiensten, bedrijfsartsen en andere deskundigen om uw medewerkers zo snel mogelijk, en vooral ook duurzaam, te reïntegreren. DiVitaal richt de verzuimbegeleiding voor uw organisatie in conform de zogenoemde Verzuimbegeleiding Maatwerkregeling, omschreven in de Arbowet art.14a. We gaan zelfs nog verder: voor iedere medewerker organiseren we een individueel maatwerk-traject t.b.v. het herstel en terugkeer naar werk. Alle persoonlijke en medische informatie wordt zorgvuldig opgeslagen en bewaard in ons state-of-the-art verzuimregistratiesysteem.

Dus naast de doelgerichte opvolging op basis van alle vergaarde data vanuit het PMO vinden we gerichte persoonlijke opvolging n.a.v. een ziekmelding evenzeer van groot belang! We ervaren dat mensen het beste uit zichzelf halen wanneer zij de kans krijgen ‘eigen regie’ te voeren. Dat geldt wanneer het gaat om de zorg voor de eigen gezondheid, inzetbaarheid en vitaliteit, maar het verhoogt zeker ook de motivatie om na ziekte spoedig terug te keren naar het werk. Als stip op de horizon zien wij dan ook dat iedere medewerker in staat is én vooral ook gemotiveerd is om zijn eigen fysieke en mentale vitaliteit te managen. 

Tevreden medewerkers, een optimale inzetbaarheid en een laag verzuim is ons gezamenlijke doel. We gaan voor het beste!